Vi möts över stoffet!

image

Stoffet utgörs i den här bilden av den brinnande veden. Eleverna har tillsammans med läraren inhämtat torra träbitar i skogen (men läraren, som är mer kunnig, har med sig en påse köpeved om det skulle behövas).

Hur får man då stoffet att brinna? Hur får man stoffets inneboende kraft att slå upp och värma skogskalla kinder och torka daggblöta täckjackor? Jo, man behöver en strategi. Strategin består av de tändstickor läraren just nu har i fickan. När man börjat använda sin strategi kastar sig kunskapens värmande eldar upp från stoffet. Det riktigt lyser!

Hur ska man fånga kunskapen?! Jo, man behöver kommunicera. Kommunicera börjar på K och det gör också “Korv”. Därför är kommunikationen i den här bilden korvarna. Men för att man ska ta sig till en proximal utvecklingszon genom kommunikativa praktiker (korven) får man inte bränna korven. Man får heller inte bli för rädd. Det är nämligen kycklingkorv och man ska inte äta rå kyckling. Den måste få en fin grillyta (och bli varm rakt igenom förstås). Det är i grillytan man  kommer till den proximala utvecklingzonen. Därför är alltså grillytan den proximala utvecklingszonen på bilden.

Ett effektivt sätt att få en fin grillyta är att använda en medierande artefakt. grenen som korven (kommunikationen!) sitter på är en medierande artefakt. Men man får passa sig! Grenen (medierande artefakt!) kan gå av och då blir kommunikationen (korven!) smutsig av barr och jord.

Motivation är en viktig faktor i allt lärande. Därför är det bra att man är hungrig. därför har läraren (den mer kunnige) utfärdat godisförbud på utflykten. Alla elever är hungriga. alla lär sig!

MEN? Hur sker den psykologiska tillägnelseprocessen egentligen?! Jo. När man äter korven (kommunikationen!) internaliserar man energin från kunskapens eld som värmt korven (kommunikationen!)  ( om man är en modern ätare säger man istället “approprierar” ).

Om man har olika sorters korvar blir också lärandets situerade aspekt tydligTill exempel chorizo (situerat i Spanien) eller bratwurst (situerat i Tyskland).

Hur håller man elden vid liv undrar du? Jo runt elden finns luft. Luften på den här bilden symboliserar demokrati. Ibland behöver man blåsa lite extra på kunskapens eld. Då gör man det. 

Voila! Lärande behöver inte vara så krångligt. 


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *