Eglash, R. (1998). Cybernetics and American youth subculture. Cultural Studies, 12:3, 382-409, DOI: 10.1080/095023898335474


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *