Books and åter books

Här följer, utan större omskrivning, en lista på 20 böcker som jag införskaffat (nåja, de flesta) för att läsa. Jag har inte läst dem. Trots att jag haft chansen. Det får bli bättring på den fronten. Därför, inspirerad av Jimmy Sand, listar jag dem nu här och lovar mig själv och min omvärld att läsa dem. Någon gång. Innan sommarens intåg 2016. Vi får se hur det går.

1. Piketty, Thomas – Capital in the Twenty-First Century

2. Hornborg, Anne-Christine – Coachning och Lekmannaterapi – en modern väckelserörelse?

3. Derrida, Jaques – Lagens Kraft

4. Ball, Stephen J. – The Micro-Politics of the School: Towards a Theory of School Organization

5. Ball, Stephen J. – Politics and Policy Making in Education: Explorations in Sociology

6. Ball, Stephen J. – Foucault, Power, and Education

7. Wernersson, Inga, Gerrbo, Ingemar (red.)Differentieringens janusansikte – En antologi

8. Kornhall, Per – Barnexperimentet : Svensk skola i fritt fall

9. Liedman, Sven-Eric – Från Platon till kriget mot terrorismen : de politiska idéernas historia

10. Malcolm, Norman – Minnen av Wittgenstein – Med en biografisk skiss av Georg Henrik von Wright

11. Von Wright, G. H. – In the Shadow of Descartes: Essays in the Philosophy of Mind

12. Hasek, Jaroslav – The Good Soldier Svejk

13. Bjerg, Jens (red.) – Pedagogik

14. Bylund, Jan & Lundberg, Mattias – Den Lyckliga Pessimisten (ej utgiven)

15. Lindblad, Sverker & Popkewitz, Thomas S. – Educational Restructuring: International Perspectives on Traveling Policies

16. Illeris, Knud – Kompetens : vad, varför och hur

17. Giddens, Anthony – Modernitet och självidentitet

18. Bauman, Zygmunt – På konsumtionsindustrins soptipp : om ungdomar, utbildning och utstötning

19. Berggren, Henrik – Underbara dagar framför oss : en biografi över Olof Palme

20. Bourdieu, Pierre – Praktiskt förnuft


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *