From Counterculture to Cyberculture: Stewart Brand, the Whole Earth Network, and the Rise of Digital Utopianism, Fred Turner.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *