Citat

Ett fenomen är pseudovetenskap om, och endast om, det icke är vetenskapligt, och den eller de personer som är ansvariga för fenomenet försöker skapa ett intryck av att det är vetenskapligt.

Sven Ove Hansson